Prečice u AutoCAD-u – 1. deo

CADzona testKao što je poznato, komande u AutoCAD-u možete zadavati na nekoliko načina – preko menije, traki alatki i ribbon-a, kao i koristeći samo tastaturu ili koristeći tastaturu u kombinaciji za ostalim načinima pokretanja komandi. Za razliku od prva dva načina koji zahtevaju da mišem pronađete željenu komandu i pritisnete je, zadavanje komandi putem tastature omogućava brži rad.

U prvom delu će biti dat pregled prečica u AutoCAD-u koje se sastoje od samo jednog slova, odnosno pregled komandi koje se mogu pokrenuti kucanjem jednog slova i pritiskom na Enter ili Space.

Da bi ste uvećali sliku, kliknite na nju:

autocad_precice_jedno_slovo

U sledećoj tabeli je dato značenje pojedinih komandi:

 

AARCKreiranje luka
BBLOCKKreiranje bloka od odabranih entiteta
CCIRCLEKreiranje kruga
DDIMSTYLEKreiranje i izmena stilova kotiranja
EERASEBrisanje objekata
FFILLETZaobljavanje uglova
GGROUPKreiranje i upravljanje grupa entiteta
HHATCHŠrafiranje zatvorenih površina
IINSERTUvoz blokova ili kompletnih crteža u aktivni crtež
JJOINSpajanje kolinearnih linija
LLINEKreiranje linija
MMOVEPomeranje entiteta
NNEWOtvaranje novog crteža
OOFFSETKreiranje paralelnog entiteta
PPANPomeranje aktivnog pogleda
QQSAVEČuvanje aktivnog crteža
RREDRAWOsvežavanje aktivnog prikaza ekrana
SSTRETCHRazvlačenje odabranih entiteta
TMTEXTKreiranje višelinijskog teksta
VVIEWČuvanje i učitavanje različitih pogleda
UUNDOOpozivanje podlednje komande
WWBLOCKKreiranje bloka i njegovo snimanje kao posebne datoteke
XEXPLODERazbijanje selektovanih entiteta
ZZOOMUveličavanje ili umanjivanje prikaza

Ukoliko koristite neki od AutoCAD klonova kao što su progeCAD, BricsCAD ili ZwCAD, prečice imaju skoro identično značenje i pokreću iste komande.

U sledećem članku će biti opisane prečice funkcionalnih tastera F# (#=1÷12).

Ostavite odgovor

Your email address will not be published.