ArchiCAD savet: Napravite prozor

Prvi članak koji pripada skeciji Saveti je iz ArchiCAD sveta. Prikazaćemo kako se na jednostavan način može kreirati GDL objekat.

U ArchiCAD-u je moguće sačuvati objekte kreirane u osnovi (Floor plan) kao GDL objekat, tako da oni postaju novi novi objekat – Vrata ili Prozor ili bilo koja nova komponenta postojeće GDL baze objekata. Čuvanje strukturnih elemenata kao dela baze – Library parts može biti veoma korisno. Tako je, na primer, moguće deo projekta na kojem radite, a koji ste kompletirali, snimiti kao GDL objekat, čime obezbeđujete da u daljem radu nećete napraviti nepredviđene izmene na tom delu modela, a sa druge strane, snimanje grupe objekata kao jednog GDL objekta smanjuje broj poligona u projektu.

Continue reading “ArchiCAD savet: Napravite prozor”

Bricscad V12 Linux – CAD za Linux

Bricsys logoBricsys je objavio BricsCAD 12 namenjen Linux platformi.

Neke od novina su:

 • 3D modelovanje pomoću Kvad alatke
 • Parametriziranje odnosa među delovima crteža
 • Prepoznavanje namere
 • Novi pogon za rasterske slike
 • Odsecanje šrafura
 • Presečne ravni
 • Novi pogon za PDF
 • Podešavanja štampe po listovima
 • Stilovi prikaza
 • Dinamički unos i dinamičke kote
 • Reference
 • Render i materijali

Izvor: www.cad.rs

TeamCAD besplatne radionice u martu

TeamCAD logoTeamCAD organizuje besplatnu radionicu u okviru koje predstavljamo novu verziju InventorCAM programa, sa posebnim osvrtom na novu iMachining tehnologiju.

Termin održavanja je 29. mart, od 12:00 do 16:00h.

Takođe organizuje besplatne radionice za korišćenje Autodesk rešenja za arhitekturu, građevinarstvo i GIS.

Raspored i termini održavanja su:

 • 15. mart, 12:00-16:00, Revit Architecture-Autodesk BIM rešenje za arhitekturu
 • 27. mart, 12:00-16:00, Revit Structure-Autodesk BIM rešenje za građevinarstvo

Detaljnije informacije i formular za prijavu se može naći na sajtu TeamCAD-a: www.teamcad.rs