feb 09 2015

Nova Metal Studio ispravka – Build 1457

MetalStudioRadimpex je objavio novu ispravku programa Metal Studio, koja nosi oznaku Build 1457.

Novi Build sadrži više novina od kojih su najvažnije uvoz i izvoz konfiguracionih fajlova i pojednostavljena kontrola i uređjenje korisničkog intefejsa AutoCAD-a.


Zajedno sa novim Build-om, objavljena je i nova linija programa Metal Studio komapatibilnog sa aktuelnom generacijom programa AutoCAD koja je počela sa AutoCAD-om 2015.
Ime ove linije je A15 i dostupna je svim korisnicima programa Metal Studio.

Osim ovih novina, novi Build sadrži i veći broj optimizacija i ispravki grešaka.

Detaljniji spisak novina u ovom Buildu:

  • Uvedene su dve nove komande
  • “Izvoz konfiguracionih fajlova” i “Uvoz konfiguracionih fajlova” sa kojima se mogu prenositi, čuvati i uvoziti konfiguracioni fajlovi
  • Uvedena je interna komanda mscui koja se poziva sa komandne linije i koja u svakom trenutku može oporaviti i rekonstruisati menije, toolbarove i ribone
  • Ispravka kotiranja lukova u radioničkom crtežu, nije se opštovala razmera
  • Ispravka pri iscrtavanju entiteta u slučaju da su lejeri tih entiteta isključeni
  • Onemogućavanje presnimavanja “default” konfiguracija podataka u nekim dijalozima
  • U nekim slučajevima se nije prepoznavala tekuća konfiguracija vara
  • Pri promeni pozicije jedne instance, dodatna količina iz stare pozicije se ne prenosi u novu poziciju.

Aktuelna verziju programa Metal Studio možete preuzeti sa zvanične Download strane >>

O Radimpex-u

Radimpex je kompanija koja je osnovana 1989. godine, i od tada se isključivo bavi razvojem softvera u oblasti građevinarstva. Orijentacija firme je pored pravljenja novih programa i usavršavanje postojećih kako bi se stalno pratili novi zahtevi u oblasti kompjuterskih programa.

Za više informacija o kompaniji Radimpex posetite njihovu zvaničnu prezentaciju, preko linka: http://www.radimpex.rs