Brzi i spori desni klik za brži rad u CAD-u

CADzona testVećina korinika AutoCAD-a, progeCAD-a i ostalih AutoCAD-olikih klonova (BricsCAD, ZwCAD, GstarCAD, IntelliCAD) zna da se, tokom rada,  komande mogu zadavati na tri osnovna načina:odabirom komandi putem menija, odabirom komande preko paleta alatki i pokretanjem komandi unošenjem njihovih skraćenica ili kompletnih naziva preko tastature u komandnu liniju.

U ovom savetu ćemo se baviti ubrzanjem pri unosu komandi pomoću desnog klika miša.

proge_clanak_kontekstni meni

Kontesktni meni

Prva dva spomenuta načina unosa komandi su vremenski zahtevni načini rada jer:

  • u prvom načinu, neretko, morate da mišem pređete kompletan ekran da bi ste došli do trake alatki koja sadrži željenu komandu, a zatim morate da kliknete na nju, a
  • kod drugog načina morate da kliknete na meni, pa onda pronađete željenu komandu, ako imate sreće u prvom nivou, a ako nemate sreće, morate da izbunarite do željene komande – npr. da bi ste pokrenuli komandu Egde Mesh u progeCAD-u, morate da pronađete sledeće stavke u meniju DrawDraw | Modeling | Mesh | Edge Mesh.

Pak, kucanjem komande EDGESURF u komandnu liniju pokrećete Edge Mesh komandu daleko brže nego u prvom ili drugom slučaju.

Sa druge strane, svaki korisnik zna da ceni mogućnost AutoCAD/progeCAD-a da ponovi poslednju komandu. Ponavljanje komande se vrši, opet na tri načina:

  • pritiskom na Enter
  • pritiskom na razmaknicu (Space Bar) i
  • korišćenjem desnog klika na mišu, koji otvara kontekstni meni (Shortcut Menu):

Standardno, po instalaciji progeCAD-a, desni klik miša se ovako ponaša, ali to može bi ti promenjeno.

Pokretanjem komande preko menija Tools | Options ili kucanjem komande CONFIG, i pritiskom na dugme Right-Click Customization, koje se nalazi u Advanced settings sekciji General jezička se otvara obrazac za izmenu funkcija desnog klika miša:

proge_clanak_desni_klik

Podešavanje desnog klika

Uključivanjem opcije Turn on time-sensitive click, desni klik miša se ponaša različito, u zavisnosti od toga koliko dugo držite pritisnut taster miša. Ukoliko brzo kliknete mišem, desni klik miša će se ponašati kao da ste pritisnuli taster Enter, odnosno, ponavljaće poslednju komandu, vršiti potvrdu unosa ili završavati komandu. Ukoliko pritisnete desni taster i zadržite ga pritisnutog, pojaviće se kontekstni meni.

Podrazumevana dužina držanja tastera je 250 ms, ali se taj period može, po potrebi produžiti ili skratiti, unošenjem željene vrednosti u opciju Longer click duration.

Ukoliko ne želite da koristite vremenski “osetljiv” klik, u okviru sekcije Default Mode se može definisati da li desni klik, u slučaju da nijedan objekat nije izabran ponavlja poslednju komandu (Repeat Last Command) ili prikazuje kontekstni meni (Shortcut Menu).

U sekciji Edit Mode se definiše način ponašanja desnog klika kada je neki objekat izabran, a u okviru Command Mode sekcije se definiše šta radi desni klik kada je neka komanda u toku i tada su moguće tri opcije:

  1. desni klik se tretira kao pritisak na taster Enter,
  2. desni klik prikazuje kontekstni meni i
  3. desni klik prikazuje kontekstni meni, ali samo kada u okviru komande ne postoje opcije.

Sa stanovišta autora, idealna kombinacija pri radu u AutoCAD-u/progeCAD-u je korišćenje tastature i miša, dok se upotreba menija i  traka alatki može opravdati samo upotrebom neke komande koja se retko koristi i nema čiju skraćenicu nema potrebe pamtiti. Kakav je vaš stav po tom pitanju?