Predstavljen je progeCAD 2016

progesoft_logoProgeSOFT sa, Switzerland. Švajcarsko-italijanska kompanija ProgeSOFT je objavila progeCAD 2016 Professional, novu verziju svoje AutoCAD alternative bazirane na IntelliCAD 7.2 platformi.

 

Neke od najznačajnijih novih mogućnosti u progeCAD-u 2016 Professional su:

 • AutoCAD® 2016 DWG format
  učitavanje i čuvanje crteže u DWG formatu od verzije 2.5 do 2016
 • progeCAD Cloud
  učitavanje i čuvanje crteža u oblaku. progeCAD Cloud omogućava da pristupite svojim crtežima gde god da ste. Takođe, korišćenjem servisa u oblaku, možete na jednostavan način da delite crteže sa kooperantima ili klijentima, jer progeCAD koristi oblak da pošalje ne samo crteže, nego i reference, fontove i rasterske slike, čime se sprečava da crteži budu nepotpuni. progeCAD Cloud dolazi sa podrškom za najpoznatije servise u oblaku: DropBox, Google Drive, OneDrive.
 • Dinamički unos
  omogućava interfejs komandne linije na končanici. Takođe omogućava prikaz i jednostavnije unošenje dužina i uglova linija, radijusa kružnice itd.
 • Dinamički UCS
  automatsko kreiranje privremene XY ravni prilikom crtanja
 • Annotative objekti
  omogućava kreiranje annotative objekata koji mogu da imaju različite načine prikaza u zavisnosti od razmere. Objekti koji mogu biti annotative-ni su:

  • Text (jednolinijski tekst)
  • Mtext (višelinijski tekst)
  • Kote
  • Tolerancije
  • Šrafure
  • Blokovi
  • Atributi u blokovima
 • Tekst po luku
  ARCTEXT komanda omogućava ispisivanje teksta po postojećem luku
 • PDF/A ISO19005 Standard
  progeCAD 2016 može da kreira PDF dokumentaciju koja je prilagođena PDF/A standardu.
 • Polja
  automatizovano ubacivanje predefinisanog teksta u crtež (naziv projekta, autor, datum…)
 • BRAKELINE komanda
  omogućava ubacivanje simbola za prekid preko postojeće polilinije
 • 3D ortho
  omogućen je orto u pravcu Z ose, čime je orto mod moguć u pravcu sve tri ose.
 • Kompletiranje komandi
  unosom dela komande se pojavljuju sve komande koje odgovaraju unetom delu, čime se znatno ubrzava unos komandi preko tastature
 • Napredna promena redosleda
  unapređeni su alati za kontrolu redosleda prikaza objekata
 • Napredni gripovi
  solidi u progeCAD-u su obogaćeni sa novim gripovima, čime se olakšava rad sa objektima u 3D prostoru

izvor: progesoft.rs

O kompaniji ProgeSOFT

ProgeSOFT sa je švajcarsko-italijanska firma koja ima više od 20 godina iskustva u izradi i prilagođavanju CAD programa, baziranih na IntelliCAD tehnologiji. Član je upravnog odbora ITC-a (IntelliCAD Technology Consortium).