Kurs Autodesk Robot 2015

logoTeamCAD, Beograd. TeamCAD kao autorizovani Autodesk trening centar (Autodesk Authorised Training Center) organizuje kurs Autodesk Robot – Osnovni nivo.

  • Početak kursa: petak 29. maj 2015. godine
  • Završetak kursa: ponedeljak 15. jun 2015. godine
  • Cena kursa: 600 EUR u dinarskoj potivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.
  • Na cenu treba dodati PDV u iznosu od 20%.
  • Fond časova: 32 školska časa sa sertifikovanim Autodesk instruktorom.
  • Dinamika održavanja kursa: 4 školska časa u terminima ponedeljak/sreda/petak od 13 h.
  • Cena podrazumeva obuku u TeamCAD – Autodesk trening centru na Novom Beogradu, po principu jedan polaznik jedan računar (HP Z200/Z400 radne stanice).
  • Kurs je namenjen prvenstveno građevinskim inženjerima za konstrukcije. Za osnovni  nivo, predviđeno je da se polaznici upoznaju sa osnovnim alatima programa.

Posle praktičnog polaganja ispita polaznik dobija Autodeskov sertifikat u PDF formatu na engleskom jeziku o odslušanom kursu sa jedinstvenim brojem koji važi u celom svetu.