Kontrola nad pokretanjem AutoCAD-a

CADzona testKorisnici AutoCAD-a i AutoCAD-ovih vertikala neretko imaju potrebu ili želju da npr. isključe učitavanje splash/logo ekrana prilikom startovanja programa, da isključe učitavanje naknadno instaliranih dodataka ili da prilikom pokretanja AutoCAD-a pokrenu pojedine skripte. Za ovo se koriste startup swithch-evi, odnosno prekidači.

Korišćenje prekidača je relativno jednostavno – potrebno je da se izmeni command line tekst u okviru osobina prečice za program, što se radi na sledeći način:

  1. Odaberite ikonu programa koja se nalazi na desktop-u i klikom na desni taster odaberite Properties opciju
  2. U okviru AutoCAD properties dijaloga, odaberite Shortcut jezičak
  3. Izmenite sadržaj Target polja koristeći sledeću sintaksu:"drive:\pathname\[product].exe" /product [product code] /language [country code] ["drawing name"] [/switch "name"] /switch
  4. Kliknete na OK.

U slučaju AutoCAD-a 2016, standardno popunjeno Target polje izgleda kao na sledećoj slici:

autocad_prekidac_1

Odnosno, u Target polju stoji:

"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acad.exe"  /product ACAD /language "en-US"

Kao što se može videti, product code (ACAD) i language (en-US) prekidači su popunjeni, dok dodatnih prekidača nema.

U narednoj tabeli možete videti prekidače koji su dostupni u AutoCAD-u 2016, kao i u sledećim Autodesk-ovim programima: AutoCAD Architecture 2016, AutoCAD Civil 3D 2016, AutoCAD Electrical 2016, AutoCAD MEP 2016, AutoCAD Map 3D 2016, AutoCAD Mechanical 2016, AutoCAD P&ID 2016, AutoCAD Plant 3D 2016, AutoCAD Structural Detailing 2016, and AutoCAD Utility Design 2016:

 

/bOmogućava startovanje skripti (*.SCR datoteke) nakon učitavanja programa.
Skripte mogu biti korišćenje i za definisanje parametara pri otvaranju novog crteža.
/cZastareo prekidač. Omogućava definisanje lokacije konfiguracione datoteke.
/ldUčitava željenu ARX ili DBX aplikaciju, uz korićenje sldećeg formata komande:
<putanja><naziv datoteke>.ARX
/nohardwareIsključije hardversko ubrzanje prilikom uključivanja programa.
/nologoIsključuje prikazivanje logoa programa prilikom učitavanja programa.
/nossmIsključuje prikazivanje Sheet Set Manager palete prilikom učitavanja programa.
/pUčitava predefinisan kolrisnički profil prilikom pokretanja programa.
/plŠtampanje u pozadini, uz korišćenje sledećeg formata komande:
<putanja><drawing set descriptions dadtoteka>.DSD
/rZastareo. Postavljanje stardnog uređajaza pokazivanje.
/sDefinisanje lokacije support folder-a.
/safemodeOnemogućavanje pokretanja bilo koje aplikacije ili skripte. Ovaj prekidač se koristi za zaustavljanje i uklanjanje malicioznog koda.
/setUčitava željeni sheet set pri pokretanju programa, uz korišćenje sledećeg formata komande:
<putanja><sheet set data datoteka>.DST
/sixOmogućava pretraživanje i pokretanje daoteka iz “Start In” fascikle.
/tOtvara nov crtež na osnovu postojećeg šablona.
/vUčitava predefinisani pogled pri pokretanju programa.
/wUčitava predefinisano radno okruženje (workspace) pri pokretanju programa.

Tako, ukoliko želite da npr. pokrenete AutoCAD 2016 bez prikaza logo-a i Sheet Set Manager-a i uz učitavanje skripte “pocetnaskripta.scr“, kao i šablona sa nazivom “mojsablon“, a koji se nalazi na D disku u “Sablon”i fascikli, potrebno je da Target polje izmenite na sledeći način::

"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acad.exe" /product ACAD /language "en-US" /t "d:/Sabloni/mojsablon" /b pocetnaskripta /nossm /nologo

Što se tiče product code prekidača, njihov pregled je dat u sledećoj tabeli:

AutoCADACAD
AutoCAD ArchitectureACA
AutoCAD Civil 3DC3D
AutoCAD ElectricalACADE
AutoCAD Map 3DMAP
AutoCAD MEPMEP
AutoCAD MechanicalACADM
AutoCAD P&IDPNID
AutoCAD Plant 3DPLNT3D
AutoCAD Structural Detailing

Ostavite odgovor

Your email address will not be published.