Prečice u AutoCAD-u – 2. deo – F tasteri

CADzona testU prethodnom članku smo se bavili prečicama u AutoCAD-u (progeCAD-u ili nekom od klonova) koje se sastoje od samo jednog slova, a u nastavku serije razmatraćemo zadavanje komandi putem funkcijskih tastera – F1 do F12.

Kako postoje razlike u radu AutoCAD-a u odnosu na ostale klonove, dat je i pregled komandi koje isti funkcijski tasteri imaju u progeCAD-u.

Da bi ste uvećali sliku, kliknite na nju:

autocad_precice_f_tasteriU sledećoj tabeli je dato značenje pojedinih komandi koje važe pri radu sa AutoCAD-om:

 

F1HELPUključivanje Pomoći
F2COMMANDLINEPrikaz Komandne linije
F3OSNAPUključivanje/isključivanje privlačenja ka gripovima
F43DOSnapUključivanje/isključivanje privlačenja – 3D OSNAP-a
F5ISOPLANEUključivanje/isključivanje ISOPLANE pdešavanja
F6UCSDETECTUključivanje/isključivanje UCS detektovanja površine
F7GRIDMODEUključivanje/isključivanje prikaza mreže
F8ORTHOMODEUključivanje/isključivanje horizontalnog i vertikalnog kretanja končanice
F9SNAPMODEUključivanje/isključivanje privlačenja ka temenima mreže
F10Uključivanje/isključivanje Polar Tracking-a
F11Uključivanje/isključivanje Object Snap Tracking-a
F12Uključivanje/isključivanje polja za dinamički unos

Ukoliko koristite progeCAD, pogledajte sledeću tabelu:

 

F1HELPUključivanje Pomoći
F2PMTHISTPrikaz Prompt History prozora
F3ESNAPUključivanje/isključivanje privlačenja ka gripovima
F4TABLETUključivanje/isključivanje podrške za digitalnu tablu
F5ISOPLANEUključivanje/isključivanje ISOPLANE pdešavanja
F6DYNUCSUključivanje/isključivanje UCS detektovanja površine
F7GRIDUključivanje/isključivanje prikaza mreže
F8ORTHOGONALUključivanje/isključivanje horizontalnog i vertikalnog kretanja končanice
F9SNAPUključivanje/isključivanje privlačenja ka temenima mreže
F10POLARTRACKUključivanje/isključivanje Polar Tracking-a
F11ENTTRACKUključivanje/isključivanje Object Snap Tracking-a
F12DYNINPUTUključivanje/isključivanje polja za dinamički unos

 

Kao što se može videti, funkcije F# tastera su skoro identične, dok se nazivi komandi malo razlikuju.

U sledećem članku iz ove serije će biti opisane prečice koje se dobijaju kombinacijom slova i brojeva sa CTRL tasterom.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published.