Kako pronaći površinu objekta u AutoCAD-u?

area_cadzona

CADzona testRetko se dešava da tokom korišćenja AutoCAD-a ili bilo kojeg klona prođe dan a da nemate potrebu da barem jednom pronađete površinu nekog objekta na crtežu, bilo da je u pitanju površina prostorije, zida, prozora ili nekog nosećeg elementa. Sam CAD dolazi sa ugrađenom komandom za očitavanje površine objekta, ali pored ugrađene komande postoji još nekoliko načina da se pronađe površina.

Prvo ćemo prikazati komandu za očitavanje površine, a zatim ćemo preći na ostale načine:

Komanda AREA

Da bi se na standardan način očitala površina ravanskog objekta, neophodno je da se preko komandne linije pokrene komanda AREA . Nakon pokretanja komande, u komandnoj liniji će se pojaviti upit koji izgleda kao na sledećoj slici:

area_1

Nakon pokretanja komande jednostavnim definisanjem temena objekta (ukoliko su mu stranice pravolinijske) možete dobiti njegovu površinu.

Ukoliko je objekat krivolinijski, a potrebna vam je tačna površina, a ne aproksimacija, onda je moguće odabrati opciju Object i odabrati željeni objekat. Ovu opciju je moguće primeniti samo na objekte koji se sastoje od jedne polilinije, bez obzira da li je ta polilinija zatvorena ili ne.

Ukoliko vaš objekat nije sastavljen od polilinija, primenite na sve linije konture objekta komandu JOIN i na taj način pretvorite konturu u jednu poliliniju.

Druge dve podopcije služe za složeno određivanje površine objekta preko dodavanja ili oduzimanja nekih površina:

  • Add area opcija vam omogućava da pronađete ukupnu površinu nekoliko objekata (1 i 2):area_2
  • Substract area opcija omogućava određivanje površine objekta od čije maksimalne površine (1) je potrebno oduzeti neku površinu koja je upisana u gabarite objekta (2):area_3

JOIN komanda

JOIN komanda (ili skraćeno J), se između ostalog koristi i za pretvaranje linija, lukova i polilinija od kojih je objekat sastavljen, a čija temena se preklapaju (na primer kraj luka je u isto vreme i početak linije, čiji je kraj početak polilinije) u jednu poliliniju.

Komandu JOIN ili J možete koristiti i za pretvaranje dve duži koje su kolinearne u jednu duž.

Nakon pokretanja komande i odabira svih linija, lukova, splajnova, polilinija itd. objekta i njihovog pretvaranja u jedinstvenu poliliju, preko dijaloga Properties (otvara se koristeći prečicu Ctrl+1) je moguće pročitati površinu željenog objekta:

Kao što možete videti u okviru dijaloga Properties su prikazani površina i obim odabranog objekta.

Komanda HATCH

Korišćenje šrafure je takođe jedan od čestih načina za određivanje površine nekog objekta. Pokrenite komandu HATCH (ili skraćeno HA) u komandnoj liniji i šrafirajte objekat čiju površinu želite da dobijete.

area_5

Nakon završenog šrafiranja odaberite šrafuru i otvorite Properties dijalog. U okviru Geometry sekcije ćete videti površinu šrafure:

 Pored Area polja uGeometry sekciji za šrafure postoji i Cumulative Area polje. Ukoliko odaberete više šrafura, u okviru ovog polja će biti prikazana površina svih odabranih šrafura.

Prikazani načini dobijanja površine objekta se mogu primeniti i na bilo koji drugi CAD program poput progeCAD-a, BricsCAD-a, ZwCAD-a, IntelliCAD-a itd.

Ukoliko imate pitanja u vezi pronalaženja površina ili primedbi na članak, slobodno pošaljite komentar!

Ostavite odgovor

Your email address will not be published.