Štampanje crteža u DWF (DWFx) formatu

CADzona testOd kako je počela primena objedinjene procedure, projektanti i i projektantske kuće se susreću sa različitim problemima, koji su raznoliki – od nekompatibilnosti digitalnih potpisa izdatih od strane različitih provajdera, problema sa APR-om i njihovim portalom za elektronsko podnošenje prijava, do problema sa administracijom kojoj nije najjasnije kako digitalni potpisi funkcionišu, pa se dešava da je dovoljno da samo slika digitalnog potpisa postoji na crtežu, pa da takav projekat prođe kontrolu ili se straži da pored svakog skeniranog pečata i potpisa postoji i digitalni potpis, bez obzira što je samo jedan digitalan potpis dovoljan da garantuje verodostojnost projekta) do apsolutne neusaglašenosti po pitanju formata u kojem se dostavljaju projekti.

U ovom tekstu ćemo se fokusirati na način digitalnog potpisivanja crteža u DWFx formatu.

Korišćenje digitalno potpisanog DWG formata je samo po sebi problematično iz dva razloga:

 1. Digitalno potpisani crteži u DWG formatu mogu da se naprave samo pomoću Autodesk-ovih programa, koji su sve samo ne jeftini, a po pitanju standardne 2D (ali i 3D) funkcionalnost sve manje zaostaju za alternativnim rešenjima kao što su BricsCAD, progeCAD, ZwCAD…
 2. Dostavljanjem grafičke dokumentacije u DWG formatu, potencijalno, nekom trećem licu dajete kompletan projekat na dlanu. Nije da nemamo poverenja u naš državni aparat, ali…

Drugi format u kojem se može dostaviti grafička dokumentacija je DWF (DWFx) format. DWF, odnosno Design Web Format je kompresovan format namenjen za razmenu crteža preko interneta ili za pregled crteža bez mogućnosti izmene. Najnovija verzija ovog formata ima oznaku DWFx i ona je bazirana na XPS-u (XML Paper Specification), tako da se za pregled i digitalno potpisivanje crteža može koristi i Microsoft XPS Viewer, koji dolazi preinstaliran u svim novijim verzijama Windows-a (od Windows-a 7 do Windows-a 10). Pored Microsoft XPS Viewer-a može da se koristi besplatan Autodesk-ov alat Design Review, u okviru kojeg je, pored pregleda crteža u PDF, DWG, DXF, DWF i DWFx formatu i potpisivanja crteža, moguće i objedinjavanje više crteža u jedan DWF/DWFx fajl.

Treća opcija za dostavljanje crteža je PDF format, ali o njemu neće biti reč u ovom članku jer je dovoljno rasprostranjen i već godinama u stalnoj upotrebi.

Odštampaj me u DWF/DWFx formatu

Ukoliko koristite Autodesk-ove programe ili Graphisoft ArchiCAD, crteže je moguće prebaciti u DWF/DWFx format direktno iz samog programa, bez bilo kakve instalacije dodatnih programa, ali ukoliko koristite neki od AutoCAD-ovih klonova poput progeCAD-a, BricsCAD-a ili ZwCAD-a, neophodno je da instalirate virtuelni DWF štampač i eventualno Autodesk Design Review:

Prvo je potrebno da preuzmete instalaciju Autodesk DWF Writer programa preko ove stranice:

dwfwriter_1

Odaberite 32-bitnu ili 64-bitnu verziju programa u zavisnosti koji operativni sistem koristite i kliknite na Download Now dugme, a zatim instalirajte Autodesk DWF Writer. Nakon uspešnog završetka instalacije, u spisku štampača će se pojaviti i Autodesk DWF Writer for 2D štampač:

dwfwriter_1_2

Ovaj štampač će biti dostupan iz bilo kojeg programa u okviru Windows-a, odnosno iz bilo kojeg programa (CAD, MS Office, MS Paint, Libreoffice, Radimpex Tower, Photoshop itd) možete kreirati DWF/DWFx fajl.

Potpiši me digitalno

Da bi ste digitalno potpisali DWF fajl, on mora biti snimljen u DWFx formatu, jer osnovni DWF format nema podršku za digitalne potpise.

Kao što smo već spomenuli, DWFx format je moguće otvoriti pomoću Microsoft XPS Viewer-a, u okviru koje je moguće i digitalno potpisivanje crteža. Dovoljno je da:

 1. U Microsoft XPS Viewer-u otvorite crtež koji želite da digitalno potpiše:
  dwfwriter_3
 2. Odaberete opciju Sign this document… u okviru Signatures menija:
  dwfwriter_4
 3. Nakon odabira sertifikata i unosa lozinke, vaš crtež će biti potpisan, a u vrhu prozora će se pojaviti obaveštenje da je dokument digitalno potpisan:
  dwfwriter_5

Ograničenje Microsoft XPS Viewer-a je to što je u okviru njega nemoguće spajanje više crteža u jedan fajl, tako da je svaki crtež neophodno posebno potpisivati.

Daleko napredniji i ugodniji alat za rad sa DWFx dokumentima je Autodesk Design Review. Ukoliko nemate instaliran Autodesk Design Review, preuzmite instalacije preko ovog linka.

Nakon što instalirate program, crteže u DWF formatu možete otvarati dvoklikom ili tako što ćete ponoviti korak 1, ali umesto XPS Viewer-a odaberite Autodesk DWF Application. Nakon pokretanja programa, pojaviće se sledeći prozor:

dwfwriter_6_1

Ukoliko želite da više crteža spakujete u jedan DWFx fajl, potrebno je da odaberete željene crteže u File Explorer-u ili Total Commander-u i prevučete ih u List View prozor. U okviru List View prozora je moguće menjati raspored crteža, preimenovati ih ili uklanjati crteže.

Nakon što ste kompletirali crteže koje želite da digitalno potpišete, u okviru glavnog menija odaberite Security/Add Digital Signature, odaberite željeni sertifikat i unesite lozinku. Tako ste dobili digitalno potpisan crtež u DWFx formatu. Validnost digitalnog potpisa možete proveriti odabirom komande iz glavnog menija Security/View Signature Details.

Sigrnost?

Što se tiče sigurnosti tako predatih crteža, ni ona nije na nekom zavidnom nivou, ali za konverziju crteža iz DWF formata u DWG format potrebno je koristiti posebne alata. Ovaj proces se može otežati npr. štampom crteža prvo u PDF formatu, a zatim iz PDF-a u DWF format.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published.