CADprofi

CADprofi je poljska firma osnovana 1996 godine, koja se bavi razvojem dodatnih alata za AutoCAD/IntelliCAD platformu.

Njihov najpoznatiji proizvod je CADprofi, profesionalan parametarski modul koji znatno ubrzava svaki proces projektovanja. Uobičajen i korisnički orjentisan interfejs omogućava da korisnik bez vremenski zahtevnog prilagođavanja novom programu počne są radom u njemu. CADprofi je veoma popularan među inženjerima i arhitektama. Takođe, manje iskusni korisnici koji samo povremeno rade są CAD programima veoma cene prostupačnost i funkcionalnost programa.

Arhitekte, inženjeri i dizajneri koriste CADprofi da bi izradili planove konstrukcija, vodovoda i kanalizacije, projekte klimatizacije, projekte elekto-instalacija, kao i drugih instalacija.

CADprofi program se sastoji od nekoliko modula:

 • CADprofi Mechanical
 • CADprofi Architectural
 • CADprofi HVAC & Piping
 • CADprofi Electrica

Sve aplikacije su međusobno kompatibilne i svaka od njih može biti zasebno instalirana ili može biti instalirana u kombinaciji są nekim od ostala tri modula.

CADprofi je prvenstveno program koji je razvijen kao alat koji se koristi u dve dimenzije i u izometriji. Pored toga, stalno unapređivana baza opreme najpoznatijih proizvođača sadrži i 3D objekte. Modul sadrži veliki broj funkcija koje korisniku olakšavaju svakodnevni rad: od autonumeracije, detaljnog opisa pojedinih sistema pa do automatske izrade premera i predračuna i izvoza podataka u neki od sledećih najrasprostranjenijih formata (doc, xls, xml...)

Maksimalna kompatibilnost

Desetine hiljada projektanata trenutno je već odabralo CADprofi alate. To je razlog što se stalno vodi računa o kompatibilnosti sa različitim CAD programima. CADprofi se automatski podešava u skaldu sa CAD okruženjem koje je odabarno (progeCAD, AutoCAD, BricsCAD itd). Crteži napravljeni pomoću CADprofi alata su u potpunosti kompatibilne są DWG i DXF formatom i lako mogu biti učitani i izmenjeni u bilo CAD programu bez potrebe da CADprofi bude instaliran.

CADprofi se stalno razvija. Nekoliko puta godišnje se objavljuju nove verzije, nudeći korisniku aktuelan sadržaj i unapređenu funkcionalnost.  Ažuriranje preko interneta omogućava svakom korisniku trenutan pristup aktuelnoj verziji CADprofei alata.

Mogućnosti zajedničke za sve module:

 • Brzo i lako crtanje uz korišćenje simbola i objekata.
 • Automatsko numerisanje.
 • Menadžer za blokove, okvire, simbole...
 • Generisnanje predmera i predračuna i mogućnost izvoza u neke od najrasprostranjenijih formata (pdf, rtf, doc, xls, xml, csv...)
 • Automatsko generisanje legendi.
 • Biblioteka opreme najpoznatijih svetskih proizvođača.
 • Ažuriranje preko interneta.

CADprofi alate koristi preko trideset hiljada korisnika širom sveta, a svi alati su prevedeni na 22 jezika, među kojima je i naš jezik.