progeCAD 2021 Professional Update 21.0.6.11/12

Objavljeno je novo ažuriranje za progeCAD 2021 Professional, koje nosi oznaku 21.0.6.11/12.

Ukoliko niste sigurni da li je progeCAD ažuriran, pokrenite proveru ažuriranja preko komande Help/Check for progeCAD Update:

ribbon

Ukoliko se progeCAD nije ažurirao, najnovije ažuriranje se može preuzeti sa stranice: https://www.progesoft.com/support/progecad-updates.

Ispravke u ovom ažuriranju su:

Otvorite članak: progeCAD 2021 Professional Update 21.0.6.11/12