twinmotion slide
twinmotioni_2023_1.jpeg
legalan_cad.jpg
legalan_cad2.jpg
ee.jpg
legalizacija
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 
Shadow
progeCAD 2020 Professional

progeCAD 2020 Professional

Objavljena je nova verzija najbolje AutoCAD alternative - progeCAD 2020 Profesional.

Nova verzija donosi sledeće izmene i mogućnosti:

 

Performanse

 • Unapređeno je vreme pokretanja
 • Nova CAD mašina bazirana na IntelliCAD-u 9 i Theiga Version 4.3.2. nudi bolju stabinost i nove mogućnosti.
 • Unapređene su performanse pri radu sa XREF-ovima.
 • Unapređeno je privlačenje prilikom rada sa podlogama.
 • Unapređene su performanse prilikom rada sa velikim crtežima u prostoru modela prilikom selektovanja zone štampe.
 • Dodata je nova mašina za 3D PDF konverziju.
   

Probajte progeCAD 2020 Professional

 

Kupite progeCAD 2020 Professional


progesoft sajt Posetite zvaničan progeCAD Srbija sajt


Korisnički interfejs

 • Dodata je Paleta alatki za blokove, šrafure i često korišćene komande:
  • Draw
  • Modify
  • Annotations
  • Utilities
  • View
  • 3D Tools
  • Fills and Hatches
  • 2D Architectural
  • Electrical Diagrams
  • Electrical Plants
  • Mechanics ANSI-ISO
  • Mechanics DIN-ISO
  • Hydraulic-Fluids and Pneumatics
  • Steel Sections
 • Unapređen je prikaz teksta i objekata uz koriščenje Anti-Aliasing tehnologije
 • Optimizovan je prikaz na 4K monitorima
 • Redizajnirani su meniji. 

 • Nova paleta za blokove omogućava unos i uređivanje blokova uz "prevuci i pusti" podršku.

 • Dodat je panel sa pregledom osbina u vidu stabla
 • Dodata je mogućnost prilagođavanja akcija duplog klika mišem, u zavisnosti od vrste objekta.

Nove mogućnosti

 • Dodata je podrška za Digitalno potpisivanje DWG-a.
 • Dodata je podrška za BIM i mogućnost uvoza/kačenja IFC i Autodesk® Revit® datoteka (.rvt/.rfa,IFC).
 • Dodata je podrška prikaz u uređivanje osobina za AEC, Civil, GeoMaps, Mechanical objekte.
 • Unapređena je podrška za PointCloud sa ReCap (.rcp/.rcs) datotekama.
 • Dodat je linka ka BIM&CO portalu - za preuzimanje BIM i CAD objekata - https://www.bimandco.com.
 • Print 3D Hidden with silhouette - dodata je mogućnost 3D štampanja u Hidden Visual stilu.
 • Moguće je štampati šrafure sa podešenim stepenom providnosti.
 • Dodate su STEP/IGES opcije - podešavanje moda konverzije za STEP/IGES datoteke (Quick Monocrome,With Color, Import as Surfaces).
 • Dodate su Pantone® RAL™ i DIN boje.
 • Redizajnirana je forma za Publish.
 • Dodata je mogućnost definisanja često korišćenih foldera.
 • Dodata je mogučnost unošenja formula u Tabele.
 • Omogućen je SysVarMonitor, za praćenje sistemskih promenljivih.
 • Unapređen je PDF export sa više opcija - tekst se može pretraživati, može se podešavati DPI za slike i šrafure, ubacivati internet veze itd..

Express tools

Dodati su novi Express alati:

 • CENTERLINE: iscrtava centralnu liniju između odabranih linija i segmenata polilinija.
 • SCALETEXT: uvećava ili smanjuje veličinu teksta bez promene njegovog mesta.
 • DIMREASSOCIATE
 • DIMREASSOC
 • AREATEXT: računa površinu objekta i postavlja njenu vrednost u centar površine.
 • CHANGEBLOCK: pravi novi blok od postojećeg bloka ili otvara blok editor.
 • RENAMEBLOCK: preimenuje blok i dodaje novu definiciju bloka za dalje uređivanje.
 • CREATELINETYPE: kreira tekstualne tipove linija.
 • DIMPOLY: automatski kotira polilinije.
 • OFFSETSMART: ofsetuje odabrani objekat i automatski briše original.
 • DIMARRANGE: poravnava kote
 • TEXTARRANGEV: aranžira tekst vertikalno.
 • TOTLENGTH: prikazuje dužinu odabranih objekata.

Nove komande

 • Block Editor (_BEDIT). The Block Editor offers a special authoring area to enable free drawing and editing of blocks geometry. 
 • Construction Line: a construction line is a special type of the infinite line that is typically used when quick drafting techniques are required.
 • Similar to the infinite line, the construction line is a line through a given point, oriented at a specified angle in the three-dimensional space and extending to infinity in both directions.
 • MULTIPLOT: select title-block blocks or Polylines boundaries to print them sequentially using the boundaries as print windows.
 • ADDSELECTED: create a new object of the same type and general properties (Layer, Color, Linetype etc.) of a selected object, yet with different geometric values
 • QUICKWBLOCK: create quickly an external DWG file from a selected group of elements.
 • CAMERA: define settings for 3D views of drawings according to a location and target. You can also specify the camera height, clipping boundaries for the view etc.
 • ARRAYPATH: place object copies uniformly along a path or a portion of a path.
 • TABLEEXPORT: data export from a table object in the CSV file format.
 • POINTSEXPORT: Points export to ascii xyz or csvPrilikom odabira oblasti štampe se prikazuje prethodna oblast štampe.