Match Properties komanda

CADZona trikovi logoJedna od veoma korisnih komandi u progeCAD-u, AutoCAD-u, BricsCAD-u i ostalim klonovima je Match Properties, odnosno Uskladite osobine.

Osnovna funkcija ove komande je da kopira osobine sa jednog objekta na druge objekte. Osobine koje se kopiraju na ovaj način obuhvataju sloj, boju, tip linije, skalu linije, debljinu linije, stil štampe, providnost itd.

Match Properties komandu možete da pokrenete na sledeće načine: