allplan eng 2019

Allplan Engineering

 

engineering 01

Allplan Engineering 2021 je kompletan BIM alat namenjen građevinskim inženjerima (visoko gradnje, niskogradnje), detaljistima i ugovaračima. Najnovija verzija omogućava pripremu modela za statičku analizu, kao i izradu planova armiranja izradu planova armiranja.Nove mogućnosti prilikom dimenzionisanja betonskih elemenata sadrže parametarske komponente, nove poglede i preseke armirano-betonskih elemenata, čime se ubrzava proces izrade crteža. Svi crteži - planovi pozicija, osnove, preseci i izgledi se dobijaju iz 3D modela. Unapređena paleta osobina i objekata daje projektantu veću kontrola nad objektima i elementima. Snaga Allplan Engineeringa leži u njegovoj visokoj pouzdanosti i preciznosti u svim fazama planiranja, posebno prilikom izrade planova armiranja, kao i mogućnosti jednostavne razmene crteža  zmeđu različitih CAD alata putem IFC4 formata, kao i preko 40 različitih formata (DWG, DXF, DGN, PDF itd.).

Testirajte Allplan Engineering (eng) >>    Kupite Allpan Engineering >>

  

Prednosti Allplan Engineering softvera

 

limis_bim.png

BIM projektovanje

Allplan je BIM alat i koristi sve prednosti ovog načina projektovanja - greške i problemi se mogu uočiti pri projektovanju i tako umanjiti dodatni troškovi i kašnjenja u izgradnji.

limis_sloboda.png

Rad na jednom modelu

U Allplanu se isti model koristi kako za arhitektonski deo projektovanja, tako i za izrade planova armature - jedan model od početne skice do projektne dokumentacije.

limis reload

Ažuriranje izmena

U Allplanu, prilikom rada na modelu, sve izmene napravljene na jednom mestu u modelu objekta, automatski prenose na sve crteže u okviru projektne dokumentacije.

 

 

limis_predmer.png

Armatura na najvišem nivou

Integrisan 3D model, koji kombinuje armaturu, ojačanja i arhitektonske elemente u jednu celinu, pruža najveći mogući nivo pouzdanosti i jasan uvid u sve delove projekta.

limis statika

CAD i statičke analize

Modeli iz statičke analize, kao i dobijeni rezultati se mogu jednostavno razmeniti sa FRILO Statik, SCIA Engineer i drugim alatima za statičku analizu i dimenzionisanje konstrukcija.

limis_razmena.png

Jednostavna razmena podataka

Da bi korisnicima omogućio jednostavnu razmenu podataka sa partnerima, Allplan ima podršku za standardne formate (DWG, DXF, DGN, IFC, PDF...)

 

 

limis_svajcarski.png

Fleksibilna primena

Allplan je pogodan sa sve vrste konstrukterskih projekata - od projekata jednostavnih porodičnih kuća do projekata zahtevnih stambeno-poslovnih blokova.

limis_visual.png

Optimizovan timski rad

Allplanom omogućava saradnju sa kolegama i kooperantima na različitim lokacijama, uz korišćenje Bimplus i Allplan Share platforme.

limis_4k.png

4K/UHD

Allplan je moguće koristiti i sa moćnim monitorima koji imaju visoke rezolucije (4K/UHD monitori sa preko 3840x2160 piksela).

 

 

Zašto su vodeće arhitektonske firme izabrale Allplan?