CADline Archline.XP

archxp splash frame 4k1

ARCHline.XP spada u grupu CAAD (computer aided architectural design) alata i koristi se za izradu projekata od skica do crteža konstrukcije i prateće dokumentacije. Polje korišćenja ARCHline-a je veoma široko - može da se koristi za konstruisanje novih objekata, dizajn enterijera, izradu predmera i izradu projekata rekonstrukcije postojećih objekata.

ARCHline.XP sadrži standardni set 2D alata, kompletne arhitektonske 2D/3D objekte poput vrata, zidova, prozora, tavanica, stepeišta, krovnih konstrukcija, objekata, alata za modeliranje terena...Takođe omogućava izradu makroa, aplikacija baziranih na kompijuterskom jeziku - Paskal, koji omogućava kreiranje funkcija, kao i korišćenje funkcija razvijenih od strane drugih korisnika.

3D modeli se generišu iz crteža osnova, kao i preseci i izgledi. Objekti koji se "grade" u ARCHline.XP-u su u potpunosti izmenljivi u 2D/3D pogledima.

Takođe, moguće je prezentovanje svih faza procesa izgradnje, kao i integracija gotovih 3D modela u fotografije.

ARCHline.XP koristi LightWorks Rendering Engine, kreiran od strane LightWork Design-a. Rendering alat poseduje veliki broj podešavanja koja omogućavaju izradu fotorealističnih slika:

ARCHLine.XP poseduje mogućnost uvoza i izvoza u široko rasprostranjen DWG format. Pri tome se koristi poslednja verzija DWGdirect biblioteke, baziranu na OpenDWGstandardu, široko prihvaćenom od strane korisnika (inženjera), kao i softverskih firmi.

Podržani su sledeći formati: DWG, DXF, DWF, 3DS, SKP, EPIX, C4D, ATL, PDF, VRML, OBJ, TGF, EMF, JPG, TIF, GIF i BMP

ARCHLine.XP može da generiše i predmer i predračun za objekat na kojem se radi. Takođe, tokom celog procesa dizajniranja moguć je uvid u trenutnu cenu objekta, kao što je i moguće predefinisanje cene pojedinačnog elementa (zida, betona, prozora, vrata...). Predračun je moguće izvesti u MS Excel-u, čime je omogućena naknadna obrada.