CADprofi 2023 novogodišnja akcija #2

CADprofi 2023 novogodišnja akcija #2

Nastavljamo novogodišnju CADprofi promogivnu novogodišnju akciju, koja je pokrenuta 6. decembra 2022. tokom koje je moguće kupiti nove CADprofi licence uz popuste od 5, 10 ili 20%.

Nakon prvog kruga, koji je trajao od 6. do 10. decembra i u kojem je bilo moguće kupiti CADprofi uz popust od 20%, započet je novi krug.

Promotivni period za drugi krug traje od 10. do 27. decembra 2022. godine i tokom ovog perioda je moguće kupiti CADprofi licence uz popust od 10%!

Kupite CADprofi 2023

Popusti važe samo za kupovinu novih verzija programa.