Kako koristiti progeCAD od kuće?

Zbog epidemiološke situacije izazvane virusom COVID 19, nadamo se da ste u mogućnosti da radite iz sopstvenog doma i da na taj način doprinesete usporavanju širenja virusa.

od kuce progecad

Ukoliko ste korisnik progeCAD-a, postoje četiri načina koja vam omogućavaju da progeCAD koristite na više lokacija:

  1. Paralelnom instalacijom na dva računara,
  2. Korišćenjem USB verzije programa i
  3. Korišćenjem mrežne verzije programa,
  4. Korišćenje Corporate Site ili Corporate Country licence.

Paralelna instalacija na dva računara

Svaka progeCAD Professional licenca omogućava dvostruku instalaciju programa:

  1. Instalaciju na desktop računaru i
  2. Instalaciju na laptopu ili nekom drugom korisnikovom računaru.

Uslov za drugu instalaciju progeCAD-a je da licenca bude registrovana na istog korisnika, i da se u isto vreme ne koriste obe instalacije.

USB verzija progeCAD-a

Ukoliko posedujete USB verziju progeCAD-a, onda niste ograničeni sa brojem instalacija, odnosno brojem lokacija na kojima je moguće legalno pokrenuti progeCAD.

USB ključ, odnosno hardverski ključ Vam omogućava da progeCAD instalirate na koliko god želite računara, bez ograničenja lokacije, ali u jednom trenutku je moguće pokrenuti progeCAD Professional na onom računaru u kojem se nalazi hardverski ključ.

Mrežna - NLM verzija programa

NLM verzija progeCAD-a Professional je verzija programa koja je namenjena korišćenju u mrežnim okruženjima. Da bi ste koristili NLM verziju, neophodno je da se na jedan računar u mreži instalira program progeCAD NLM Server, koji ima ulogu servera sa kojeg se preuzimaju licence. Na ostale računare u firmi se instalira progeCAD Professional i izvrši se aktivacija sa serijskim brojem koji generiše NLM Server. Nakon toga je moguće sa licencama "šetati" kroz mrežu. Takođe, NLM Serveru je moguće pristupiti preko VPN konekcije.

Pored toga, same licence je moguće privremeno "otpustiti" iz mreže na period od 1 do 30 dana. Za to vreme, otuđena licenca nije dostupna računarima u mreži, ali je potpuno funkcionalna na računaru kojem je "pozajmljena".

Corporate Site i Corporate Country licenca

Za razliku od prethodnih vrsti licenci, Corporate Site i Corporate Country su licence koje nisu ograničene brojem računara na kojima se instaliraju i aktiviraju, niti zahtevaju postojanje mrežne infrastrukture.

Kupovinom Corporate licence, korisnik može aktivirati progeCAD na onoliko računara na koliko postoji potreba za progeCAD-om.

Jedina razlika između Corporate Site i Corporate Country licence je to da je Corporate Site licenca ograničena na jednu lokaciju kompanije/radnu jedinicu, dok je jedino ograničenje Corporate Country licence to da se može koristiti u granicama države, bez obzira na broj lokacija, odnosno ogranaka kompanije.

Saznajte više o progeCAD-u, najboljoj AutoCAD DWG alternativi >>