Kraj trajnih SketchUp licenci

SU2020 Classic EndofSales 730

U skladu sa trendovima većine proizvođača softvera, i Trimble je odlučio da ukine trajne SketchUp Pro licence.

Do 4. novembra 2020. godine, SketchUp Pro licence će biti dostupne kao i do sada - kao trajna licence ili kao godišnja licenca. Nakon 4. novembra se ukidaju trajne licence i jedini način kupovine SketchUp Pro licence će biti kupovina godišnje licence, odnosno rentiranje SketchUp-a Pro.

Kupite SketchUp PRO 2020>>

Pored ukidanja trajnih licenci, menjaju se uslovi prodaje:

  • učiteljskih licenci i
  • višegodišnjih licenci

Nakon 4. novembra, vlasnici klasičnih, trajnih licenci mogu da koriste svoju licencu i dalje, ali ubuduće neće biti moguća nadogradnja na nove verzije SketchUp-a Pro

Postojeći korisnici zadržavaju pravo da, prilikom prebacivanja sa trajnih licenci na godišnje licence, ostvare popust od 60%

Novi uslovi za učiteljske licence

Trimble je ukiono mogučnost da učitelji dobijaju besplatne licence. Više ne postoji ta mogućnost, a cena godišnje učiteljske licence je 51 € + PDV.

Produženi period rentiranja licenci

Za razliku od dosadašnjeg perioda rentiranja licenci, sada je moguće SketchUp Pro licence rentirati na 1, 2 ili 3 godine, po sledećim cenama:

  • Godišnja licenca - 274 € + PDV
  • Dvogodišnja licenca - 519 € + PDV
  • Trogodišnja licenca - 699 € + PDV

Ukoliko budete imali pitanja, slobodno nam se obratite.


Štampa   El. pošta