Match properties komanda

CADZona trikovi logoJedna od veoma korisnih komandi u progeCAD-u, AutoCAD-u, BricsCAD-u i ostalim klonovima je Match Properties, odnosno Uskladite osobine.

Osnovna funkcija ove komande je da kopira osobine sa jednog objekta na druge objekte. Osobine koje se kopiraju na ovaj način obuhvataju sloj, boju, tip linije, skalu linije, debljinu linije, stil štampe, providnost itd.

Match Properties komandu možete da pokrenete na sledeće načine:

 1.  Klikom na komandu u Home traki alakti: jezičak Home > Properties > Match Properties:
  • u progeCAD-u:
   Matchprop komanda u ribonu progeCAD-a
  • u AutoCAD-u:
   Matchprop komanda u AutoCAD Home traci
 2. Klikom na komandu Match Properties u Standard traci alatki:
  • progeCAD 2020 Professional CAD Classic korisničko okruženje:Matchprop komanda u progeCAD Classic modu
 3.  Pokretanjem komande preko komandne linije:
  • Unesite komandu MATCHPROP u komandnu liniju i pritisnite ENTER: Matchprop komanda preko komandne linije
Umesto kucanja cele komande MATCHPROP, možete iskoristiti i skraćenicu MA!

Nakon pokretanja komande, potrebno je da odaberete objekat čije osobine želite da kopirate, a nakon toga odaberite objekte čije osobine želite da uskladite sa izvornim objektom.

Korak više

Prilikom pokretanja komande, dobićete mogućnost da odaberete koje osobine želite da uskladite. To činite tako što i komandnoj liniji odaberete opciju Settings:

Matchprop opcija usklađivanja

a onda odaberete osobine koje želite da uskladite:

mathcprop settings2

Video

Evo ga i kratak video koji prikazuje primenu Match Properties komande: