progeCAD 2021 Professional

Objavljena je nova verzija najbolje AutoCAD alternative - progeCAD 2021 Profesional.

Nova verzija donosi sledeće izmene i mogućnosti:

Performanse

 • Dodata su dva nova načina za ubrzavanje rada u progeCAD-u:
  • “Use Frame buffer object display system” smanjuje korišćenje memorije grafičke kartice, što može da bude korisno kod integrisanih grafičkih kartica i

  • “Hide small entity in block” pojednostavljuje prikaz crteža tako što sakriva najmanje objekte u okviru blokova.

 • Ubran je rad u crtežima koji sadrže isečne i velike refernece (Xrefs);
 • Unapređen je prikaz objekata u 3D crtežima pri odabiru Conteptual i Realistic moda;
 • Lepši prikaz ivica sa ISOLINES-ima;
 • Ubrzan je rad sa crtežima sa akivnim senkama.
   

Probajte progeCAD 2021 Professional

 

Kupite progeCAD 2021 Professional


progesoft sajt Posetite zvaničan progeCAD Srbija sajt


Korisnički interfejs

 • Nova startna stranica - omogućava lak pristup različitim tipovima crteža, bilo da su u pitanju šabloni, prethodno otvarani crteži ili online video uputstva;
 • Quick properties paleta - prikazuje pregled osobina odabranih objekata, bez potrebe da se pokreće klasična Properties paleta;
 • Unapređena Paleta alatki:
  • Paneli u paleti su grupisani prema tipovima
  • Omogućen je uvoz i izvoz iz/u Single Panel .XTP fajlove;
  • Dodat je menadžer ikona;
  • Omogućen je uvoz progeCAD 2020/2021 Paleta alatki iz potpunih .ATC datoteka;
  • Omogućeno je dodavanje velikog broja blokova u paletu;
 • Ubrzan je pregled pre štampe crteža;
 • Dodati su novi tipovi predrfinisanog radnog okruženja:
  • Beginners - za one koji tek počinju da rade u progeCAD-u i
  • 2D Drawing & Anotation - za one koji prvenstveno rade u 2D prostoru ili vole svedeniji radni prostor;
 • Dodata je mogućnost uključivanja/isključivanja rada u celom ekranu.

Nove mogućnosti

 • PDF2DWG 2.0 - nova verzija alata za konverziju iz PDF-au DWG format;
 • Štampa u PDF sa ažuriranjem postojećeg PDF-a;
 • Ciklična promena odabira objekata koji su preklopljeni;
 • Omogućen je uvoz iz SolidWorks-a, preko .SLDPRT datoteke;
 • Komanda QRCODE, generiše QR kod iz bilo kog teksta, linka itd.
 • Dodate su nove parametarske 2D bilbioteke sa drvenim presecima, čeličnim profilima;
 • Dodati su novi girpovi kod pogigonalnih polilinija;
 • Dodata je mogućnost da se prilikom lepljenja definiše ugao unosa objekta;
 • Unapređen je MTEXT;
 • ARRAY je unapređen sa mogućnošću kreiranja asocijativnih polja;
 • Undo komanda prikazuje listu komandi;
 • Omogućeno je kreiranje 2D preseka i izgleda iz 3D modela u crtežu;
 • Unapređena je komanda IMAGECLIP, tako da je moguće koristiti poliliniju za granicu isecanja slike.

Express tools

Dodati su novi Express alati:

 • SLOPETEXT - kreira tekst sa vrednošću nagiba;
 • COORDSLABEL - kreira tekst sa XY ili XYZ koordinatama;
 • DIMPOLYALIGNED - kreira kote duž polilinije;
 • MERGEHATCH - objedinjuje više šrafura u jednu.

Nove komande

 • Komanda ARRAY je proširena sa ARRAYPOLAR, ARRAYRECT i ARRAYEDIT komandama;
 • AREA komanda sada prikazuje šrafiranu odabranu površinu;
 • AUTOPUBLISH komanda automatski generiše .DWF ili .PDF datoteke iz aktivnog crteža;
 • MEASUREGEOM premerava dužine, uglove, prečnike i površine odabranih objekata ili odaranih tačaka;
 • DATAEXTRACTION komanda izvozi podatke iz atributa blokova, osobina crteža, delova ili tabela u eksternu datoteku;