Promotivna akcija - progeCAD 2025 Professional
Featured

Promotivna akcija - progeCAD 2025 Professional

Približavamo se izlasku nove verzije progeCAD-a - progeCAD 2025 Professional i tradicionalno imamo promotivnu akciju tokom koje svaki kupac progeCAD-a 2024 Professional dobija besplatnu nadogradnju na progeCAD 2025 Professional!

Bez ikakve šale, promotivni period počinje 1. aprila 2024. godine i traje do izlaska progeCADa 2025 Professional.

Besplatnu nadogradnju možete dobiti i ukoliko posedujete AutoCAD, BricsCAD, ZwCAD ili GstarCAD i pređete na progeCAD 2024 Professional po ceni od 28.000.00 25.000 RSD + PDV!

Kupite progeCAD 2024 Professional>>

Novi progeCAD 2025 Professional donosi sledeće novine i unapređenja:

 1. Nova verzija je zasnovana na IntelliCAD 12.1 platformi;
 2. Povećana je brzina otvaranja crteža koji sadrže veliki broj blokova ili spoljnih referenci;
 3. Dodata je mogućnost višejezičnih prevoda teksta, atributa blokova i sadržaja tabela pomoću Google® Prevodioca;
 4. Dodata je podržka za Napredne (dinamičke) blokove, koji je sada moguće kreirati i menjati unutar progeCAD-a;
 5. Dodate su nove Express komande- QBREAK i EBREAK, koje preseca sve objekte koji se seku pomoću ende operacije;
 6. U Raster Design modu je dodata opcija lepljenja slika;ž
 7. Dodata je nova Express komanda CHBLOCKBASEPOINT koja menja tačku unosa selektovanog bloka.
 8. Dodata je nova Express komandaINSERTPOINTVALUES koja ispisuje kooridnate odabrane tačke;
 9. Dodat je novi 3D AEC Arhitektonski modul koji je kompativilan sa AutoCAD® AEC objektima;
 10. Unapređen je rad sa tabelama;
 11. Dodat je pregled akcije komandi - kada se koriste Offset ili Trim komande, pre potvrde komande se prikazuje budući rezultat akcije;
 12. Dodata je nova Layer Manager paleta, sa unapređenjima;
 13. Redizajnirana je DATAEXTRACTION komanda;
 14. Redizajniran je Options dijalog, tako da je sličniju AutoCAD-ovom;
 15. Dodat je novi BIM Importer for Autodesk® Revit®, sa direktnim uvozom Revit datoteka (do verzije 2024);
 16. Izmenjena je Publish komanda;
 17. Dodate su komande za izvoz u IFC;
 18. Unapređen je štampač u PDF preko DWG to PDF.pc3 štampača;
 19. Unapređena je Quick Properties paleta;
 20. Proširena je .NET podrška sa novim klasama, osoinama i metodima;
 21. Unapređena je kompatibilnost sa ARX API - novi API je kompatibilan sa AutoCAD® ARX Classes što olakšava portovanje aplikacija sa AutoCAD®a na progeCAD;
 22. Unapređena je komanda CONVTONURBS za konverziju površi i 3D solida u nurbove;
 23. Dodata je komanda TFRAMES koja skriva okvire slika i wipeoute;
 24. Dodate je NLM license Migration mod koji omogućava lako seljenje NLM servera sa jedne mašine na drugu;
 25. Ispravljeno je preko hiljadu bagova;
 26. Dodata je mogućnost prevlačenja .dwg fajla u paletu alatki da bi se dodao blok u paletu.
 27. itd.