Twinmotion 2023.2 najava
Featured

Twinmotion 2023.2 najava

Epic je za 1. novembar 2023. najavio izlazak nove verzije svog softvera za real-time vizuelizaciju - Twinmotion 2023.2. Sa novom verzijom dolaze i nove cene trajnih licenci - 710 €+PDV i nove cene nadogradnji na najnoviju verziju - 190 €+PDV.

Community Edition


Za sve koji žele da kreiraju nekomercijalne projekte ili žele da samo isprobaju najnovije Twinmotion funkcije. Trajna licenca

0 €
 • Sve najnovije funkcije
 • Svi materijali za učenje
 • Izvoz u rezoluciji do 2K
 • Twinmotion Cloud
 • Komercijalni projekti
Preuzmite odmah

Educational Edition


Za studente i nastavnike koji žele da koriste Twinmotion tokom predavanja, rada i istraživanja. Nije za komercijalnu upotrebu.

0 €
 • Sve najnovije funkcije
 • Svi materijali za učenje
 • Izvoz u punoj rezoluciji
 • Twinmotion Cloud
 • Komercijalni projekti
 • Licenca za nastavnike na nivou institucije
Pošaljite zahtev

Commercial Edition


Za profesionalce koji žele da kreiraju zadivljujuće vizuelizacije svojih komercijalnih projekata. Trajna licenca.

710 639 €+PDV
 • Sve najnovije funkcije
 • Svi materijali za učenje
 • Izvoz u punoj rezoluciji
 • Twinmotion Cloud
 • Komercijalni projekti
 • Besplatna nadogradnja na nove verzije tokom prve godine
Kupite odmah

Neke od novih mogućnosti su integracija Lumen sistema i unapređenje ekspozicije i materijala, a izmenjena je i nomenklatura verzija.

Izmene u nomenklaturi

Od nove verzije, Twinmotion Trial postaje Twinmotion Community Edition. Kao što je i Trial verzija bila besplatna, tako i Community Edition ostaje besplatna uz određena ograničenja:

 • namenjena je isključivo nekomercijalnim projektima,
 • rezolucija izlaznih slika i video snimka će biti ograničena na 2K,
 • svaka slika i video snimak će imati vodeni pečat,
 • Twinmotion Cloud neće biti deo Community verzije.

Komercijalna verzija postaje Twinmotion Commercial Edition.

Školska verzija postaje Twinmotion Education Edition.

Izmene cena

Od 1. novembra 2023. cena za Twinmotion Commercial Edition se povećava na 710 € + PDV. Kupovinom Twinmotion Commercial Edtion-a, kupac dobija i godinu dana besplatnih nadogradnji.

Nadogradnja postojeće verzije na novi Twinmotion 2023.2 će koštati 190 € + PDV. Kupovinom nadogradnje na novu verziju, isto se dobija i godinu dana besplatnih nadogradnji.

Twinmotion Education Edition je besplatna za nastavnike i učenike.
Pošaljite zahtev za Twinmotion Education Edition

Novine u verziji 2023.2

Po prvi put, od kada je Unreal Engine postavio nove standarde sa UE5 i njegovim zadivljujućim sistemom dinamičke globalne iluminacije i refleksija, Lumen je od verzije Twinmotion 2023.2 dostupan svima.

Lumen je tehnologija razvijena od strane kompanije Epic Games za upotrebu u njihovom Unreal Engine, popularnom alatu za razvoj igara i simulacija. Ova tehnologija je osmišljena kako bi poboljšala kvalitet grafike renderovane u realnom vremenu uz naprednu globalnu iluminaciju i dinamičke efekte osvetljenja.

twinmotion 2023 2 lumen

Neke od osnovnih novina koje donosi Lumen su:

 • Dinamička globalna iluminacija: Lumen omogućava realističnu globalnu iluminaciju u realnom vremenu, što znači da se svetlost može dinamički i realistično odbijati sa površina različitih materijala. To rezultira preciznijim i prirodnijim osvetljenjem.
 • Prilagodljivo osvetljenje: Lumen može da se prilagodi promenama u direktnom osvetljenju ili geometriji. Na primer, ako se menja ugao Sunca kroz vreme, ili ako se vrata otvaraju ili zatvaraju, Lumen može dinamički prilagoditi osvetljenje kako bi odgovaralo novim uslovima.
 • Realizam: Cilj Lumena je da donese novi nivo realizma u aplikacije u realnom vremenu. On čini scene prirodnijim i životnijim putem precizne simulacije svetlosti, kao u stvarnom svetu.
 • Efikasnost: Lumen postiže kvalitet blizak path-traced renderovanju, koji je poznat po realizmu koji je računarski zahtevan. Međutim, Lumen je dizajniran da pruži sličan vizuelni kvalitet, ali za mnogo kraće vreme, čineći ga praktičnim za aplikacije u realnom vremenu poput igara i simulacija.
 • Slike i video materijali: Iako Lumen uglavnom cilja aplikacije u realnom vremenu, može se koristiti i za renderovanje visokokvalitetnih statičnih slika i video materijala. To znači da razvojni timovi igara mogu kreirati sadržaj filmskog kvaliteta bez potrebe za dugim vremenima renderovanja.

Lokalna ekspozicija

Pored Lumena, dodati su i nova podešavanja za lokalnu ekspoziciju u okviru Ambience panela. Na ovaj način je moguće lokalno podešavati ekspoziciju, uz očuvanje osvetljenja i detalja senki na ostatku scene.

local exposure

Optimizacija stakla

Uvedeno je novo i optimizovano osnovno staklo, a sve u cilju ubrzavanja renderovanja scena u kojima ima više slojeva stakla. Ovo staklo je oslobođeno svih specifičnih karakteristika koje su usporavale renderovanje i preporuka je da se ono koristi kada god vam je potrebno čisto providno staklo.

basic glass

Ova opcija je alternativa za Standard i Colored staklo, i pojavljuje se kao Basic opcija u okviru osobina materijala. Base parametar se nalazi pod BaseMaterialType 2 u okviru Material Sutstitution opcije.