Uslovi prodaje programa

Kupljenu robu isporučujemo za 2-4 radna dana, a najkasnije radnih 14 dana od dana uplate celokupne sume na nas račun (u slučaju progeCAD-ovih programa, dok u slučaju programa ostalih proizvođača rok za isporuku zavisi od naših dobavljača).

Sve cene su date bez PDV-a u evrima ili dolarima i preračunavamo ih u dinare po kursu naše poslovne banke. Na taj iznos obračunavamo PDV.

Softver isporučujemo elektronski, putem linka za preuzimanje instalacije, a sve u zavisnosti od zahteva proizvođača programa. Račune, sertifikate i potvrde šaljemo poštom.

U sve navedene cene su uračunati troškovi isporuke poštom.

Za sve programe dajemo 30 dana za testiranje programa pre kupovine. Zbog toga i zbog poslovne politike proizvodjača, ne postoji mogućnost vraćanja kupljenih programa i naknadnih reklamacija.

Prodaja dozvola za upotrebu progeCAD programa se odvija prema uslovima iz korisničkog ugovora.

Tehnička podrška je obezbeđena preko sajtova proizvođača.

LIMIS doo Ruma ne snosi nikavu odgovornost za bilo koji oblik štete nastao korišćenjem programa koje ima u svojoj ponudi, niti bilo kog programa preuzetog sa našeg sajta.

Kupovinom programa ste prihvatili ove uslove prodaje programa.