Nitro Pro PDF

pro7-shiny-252-2.png

Nitro Pro 12 je zamena za Adobe Acrobat®, koja korisnicima nudi veliku slobodu u radu sa PDF dokumentima pomoću moćnih alata za kreiranje, uređivanje, kombinovanje dokumenata, skeniranje papirne arhive i njeno potpuno digitalizovanje uz prepoznavanje teksta .

Nitro Pro 12 je idealan dodatak vašim kancelarijskim alatima jer svojim korisnicima preko moćnih alata koji svojom jednostavnošću i pristupačnošću olakšavaju svakodnevni rad sa digitalnim dokumentima.

 

pro-11-ui.jpg

Šta je novo u verziji 12?

 • Prilagođen za korisnike Office-a 2016 - Office 2016 korisnički interfejs.
 • Unapređena brzina i kvalitet - brži rada sa velikim dokumentima, ubrzan OCR i moćnija podešavanja izgleda strane i štampe.
 • Konverzija u internet browser-u - konverzija, kompresija i kombinovanje iz bilo kog browsera.
 • Integracija sa platformama u oblaku - podrška za Fropbox, Google Drive, OneDrive i Box.
 • Izbeljivanje delova dokumenta

Preuzmite Nitro Pro brošuru

NitroProBrosura.jpg 

Ubrzana konverzija
Kada konvertujete PDF u Excel i Power point, možete očekivati brže i preciznije rezultate, sa boljim rasporedom sadržaja, slika, boja i fontova.

Panel primary

Panel content

 

 

 

PREGLED MOGUĆNOSTI

{slider=Napravi i kombinuj}

Nitro Pro Vam omogućava pouzdano razmenjivanje informacija.combine-files.png

Delite datoteke bez brige da li će neko imati problema sa njihovim otvaranjem, pregledom i štampom.

PDF dokumenti se uvek prikazuju identično, bez obzira na kom uređaju ili u kom operativnom sistemu ih korisnik otvara.

Nitro Pro omogućava kreiranje i kombinovanje različitih formata, omogućavajući korisnicima da dele više informacija i sa više ljudi u kraćem vremenu.

Neke od mogućnosti Nitro Pro PDF-a :

 • Kreiranje PDF ili PDF/A datoteka iz skoro bilo kojeg formata.
 • Prevuci-i-pusti bilo koju datoteku za instant kreiranje PDF dokumenta
 • Jednostavno međusobno kombinovanje velike kolekcije datoteka - dokumenata, tabela, prezentacija itd
 • Direktno kreiranje PDF dokumenta unutar Microsoft® Office™ paketa iz Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.

 

{slider=Izmena teksta i slika}

Nitro Pro  omogućava jednostavnu izmena PDF datoteka.edit-text.pngŽelite da ispravite izveštaj, obrišete fotografiju ili jednostavno ispravite grešku u kucanju? Dovoljno je da kliknete i počnete sa izmenom.

Želite da promenite ili ponovo napišete pasus? Nitro Pro  Vam omogućava da menjate čitave pasuse kao što bi ste to uradili u Word-u.

Neke od mogućnosti Nitro Pro vezanih za izmenu dokumenata:

 • Inteligentno prepoznavanje pasusa i mogućnost ispravljanja
 • Napredno uređivanje i upravljanja slikama
 • Izmenjivanje ili potpuna zamena pojedinačnih strane unutar dokumenta
 • Dodavanje ili uklonjanje zaglavlja i dodavanje vodenih žigova dokumentu
 • Optimizacija, smanjivanje i prilagođavanje dokumenata pre slanja

 

{slider=Konverzija i izvoz dokumenata}

PDF format nije jednosmerna ulica. Sa Nitro-ovom vrhunskom tehnologijom kovnerzije brzo i jednostavno možete preuzeti tekst i slike iz dokumenata ili prezentacija i koristiti ih u nekim drugim programima.pdf-to-excel.png

Nitro Pro Vam omogućava konverziju PDF datoteka u poptuno identično formatirane Microsoft Word® dokumente sa velikim izborom parametara za dobijanje željenog rezultata, za kratko vreme.

Neke od mogućnosti Nitro Pro  vezanih za konverziju i izvoz dokumenata:

 • Automatski izvoz tablica u Microsoft Excel®.
 • Paketna konverzija cele kolekcije PDF dokumenata u jednom koraku
 • Jednostavno preuzimanje slika, grafika i izvoz slika u željeni format i na željeno mesto
 • Konverzija bogatih, višestranih dokumenata u dokumente bazirane na TIFF slikama radi zaštite integriteta i usklađenosti.

 

{slider=Skeniranje i prepoznavanje teksta (OCR)}

Nitro Pro 10 Vam omogućava da prebacite papirnu dokumentaciju u PDF uz prepoznavanje teksta.

 

Digitalni dokumenti su lakši za pretragu, indeksiranje, a "lakši" su po pitanju životne sredine. Nećemo ni spominjati da su daleko jeftiniji.

Digitalizujte kompletnu arhivu koristeći Nitro Pro-ovu OCR tehnologiju i napravite digitalne dokumente lake za pretragu i izmenu dokumente.

Neke od mogućnosti Nitro Pro 10 vezanih za skeniranje dokumenata i prepoznavanje teksta :

 • Skerniranje dokumentata i njihovo snimanje u PDF formatu u jednom kliku.
 • Pretvorite dokumente i digitalne arhive slika u indeksirane i izmenjljive PDF dokumente.
 • Rad sa višejezičnim dokumentima

 

{slider=Saradnja i dodavanje napomena}

Unapredite i ubrzajte ciklus revidiranja dokumenata

Nitro Pro donosi niz alata namenjenih saradnji više korisnika, kao i alate za dodavanje napomena poput beleški, komentara i označavanje teksta.

Unapređena komunikacija između više timova, dokumenata i geografskih lokacija, koristeći intuitivne alate omogućava da svaka Vaša napomena bude u trenutku svima dostupna.

Neke od mogućnosti Nitro Pro vezanih za saradnju i revidiranje dokumenata:

 • Mogućnost revidiranja dokumenata pomoću notesa, beleški, označavanja teksta ili crtanjem slobodnom rukom
 • Jednostavna saradnja - Nitro PDF je 100% kompatibilan sa Adobe® Acrobat®, Adobe Reader i ostalim PDF rešenjima
 • Pregledajte, sortirajte i organizujte komentare po bilo kom kriterijumu
 • Objedinjavanje svih komentara i utisaka u posebnom dokumentu namenjenom pregledu ciklusa revidiranja, kao i elektronskoj distribuciji ili štampanju

 

{slider=Odobravanje, potpisivanje i slanje dokumenata} Potpišite i sertifikujte digitalne dokumente u sekundi

Nitro Pro Vam omogućava kreiranje digitalnih potpisa, sertifikata, kao i kompletan elektronski proces odobravanja dokumenata.digital-signature.png

Ubrzajte kompletiranje dokumenata sa intuitivnim, vremenski definisanim pečatima, podesivim digitalnim potpisima i koristeći QuickSign alate.

Neke od mogućnosti Nitro Pro vezanih za potpisivanje dokumenata:

 • Potpišite i vratite dokument u sekundi koristeći QuickSign - jednostavan pečat sa vašim potpisom
 • Napravite dinamički pečat koji se automatski popunjava sa relevantnim podacima - datumom, vremenom, lokacijom, korisnikom itd.
 • Potpišite se digitalnim potpisom u jednom kliku
 • Pregledajte i upravljajte digitalnim potpisima, ID-ovima, kao i čitavom istorijom primene potpisa

 

{slider=Kontrola i zaštita}

Zaštitie sebe i važne informacije lozinkama i definisanjem dozvola i načina upotrebe pojedinih dokumenata.

Nitro Pro poseduje moćne alate Vam omogućavaju zabranu vršenja uobičajenih akcija nad dokumentom poput brisanja podataka, štampanja ili kopiranja dokumenata i delova dokumenta, čime stičete potpunu kontrolu nad samom upotrebom dokumenta.

Neke od mogućnosti Nitro Pro vezanih za zaštitu dokumenata:

 • Uklanjanje osetljivih informacija
 • Zaštita PDF dokumenata sa 256-bitnom enkripcijom
 • Definisanje dozvole za štampu, izmenu ili kopiranje informacija
 • Sprečavanje nedozvoljenih JavaScript aktivnosti onemogućavanjem samog JavaScript-a.

 

Količinsko licenciranje
Ukoliko ste korisnik kojem je potrebno više od 10 licenci, razmislite o količinskom licenciranju (Enterprise Licensing Program), jer ono donosi znatne pogodnosti:
 • manji troškovi - povoljni količinski popusti
 • napredna podrška
 • jednostavno upravljanje programom i administracija
 • podrška za Microsoft Active Directory, Microsoft Systems Management Server
 • dodavanje licenci po ceni koja je bila pri kupovini prvog paketa licenci