Projektovanje

Biro LIMIS Vam nudi usluge projektovanja koje predstavlja kombinaciju Vaših ideja, želja i našeg iskustva, a u cilju postizanja idealne ravnoteže između Vaših potreba i mogućnosti. više o tome...

Osnovne delatnosti biroa LIMIS su:

 • projektovanje svih vrsta novih stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
 • projektovanje rekonstrukcije, sanacije ili dogradnje postojećih objekata
 • arhitektonsko i konstruktersko projektovanje
 • izrada elaborata energetske efikasnosti
 • izrada energetskih pasoša objekata
 • energetski pregledi zgrada
 • legalizacije objekata
 • nadzor pri izgradnji projektovanih objekata
 • izradu predmera i predračuna, kako za gradnju, tako i za kredite
 • izradu svih detalja armature
 • specifikaciju potrebnih materijala
 • ...

Spremili smo Vam kratak pregled dokumentacije koju klijenti treba da pribave kada se odluče da krenu sa izgradnjom, odnosno izradom projekta.