Kako pronaći površinu objekta u AutoCAD-u?

area_cadzona

CADzona testRetko se dešava da tokom korišćenja AutoCAD-a ili bilo kojeg klona prođe dan a da nemate potrebu da barem jednom pronađete površinu nekog objekta na crtežu, bilo da je u pitanju površina prostorije, zida, prozora ili nekog nosećeg elementa. Sam CAD dolazi sa ugrađenom komandom za očitavanje površine objekta, ali pored ugrađene komande postoji još nekoliko načina da se pronađe površina.
Continue reading “Kako pronaći površinu objekta u AutoCAD-u?”

Autodesk – trajna licenca ili iznajmljivanje programa? – II deo

AutodeskLogoAutodesk je početkom prošle godine najavio ukidanje trajnih licenci i uveo nove načine “prodaje” svojih programa, odnosno počeo je tranziciju ka sistemu iznajmljivanja programa i postepeno ukidanje trajnih licenci. U prethodnom članku koji je bio posvećen poređenju cena trajnih licenci i ceni iznajmljivanja licenci je zaključeno da je kupovina trajne licence definitivno isplativija na duže staze od iznajmljivanja licenci.

Kako se prvi dan D (31. januar) za većinu Autodesk-ovih programa približio, a imajući u vidu da je Autodesk u poslednjih pola godine menjao cene svojih proizvoda, analiziraćemo kakvo je stanje u ovom trenutku i da li se nešto promenilo u korist krajnjeg korisnika.

Continue reading “Autodesk – trajna licenca ili iznajmljivanje programa? – II deo”

Autodesk – trajna licenca ili iznajmljivanje programa?

AutodeskLogoKao što je već najavljeno, početkom godine je Autodesk uveo nove načine “prodaje” svojih programa, odnosno počeo je tranziciju ka sistemu iznajmljivanja programa i postepeno ukidanje trajnih licenci.

Neko bi mogao da pomisli da je iznjamljivanje softvera isplativije u odnosu na kupovinu programa i plaćanje godišnjeg održavanja, ali nije tako.

Continue reading “Autodesk – trajna licenca ili iznajmljivanje programa?”

Prečice u AutoCAD-u – 2. deo – F tasteri

CADzona testU prethodnom članku smo se bavili prečicama u AutoCAD-u (progeCAD-u ili nekom od klonova) koje se sastoje od samo jednog slova, a u nastavku serije razmatraćemo zadavanje komandi putem funkcijskih tastera – F1 do F12.

Kako postoje razlike u radu AutoCAD-a u odnosu na ostale klonove, dat je i pregled komandi koje isti funkcijski tasteri imaju u progeCAD-u.

Continue reading “Prečice u AutoCAD-u – 2. deo – F tasteri”