Cenovnik

Vaše narudžbine možete poslati poštom, e-mailom ili faksom ili možete naručiti preko narudžbenice.
Molimo Vas da pre naručivanja proverite cene.

Sve cene su izražene u dinarima, evrima ili dolarima bez uračunatog PDV-a
Konverzija u cena izraženih u stranim valutama u dinare se vrši prema prodajnom kursu banke Banca Intesa! 
PDV za sve programe iznosi 20%!
Rok isporuke je od 10 radnih dana od dana uplate.

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.