Total Commander

top.logo.gifTotal Commander je jedan od najpoznatijih menadžera datoteka, koji predstavlja daleko funkcionalniju i moćniju zamenu za klasičan Windows Explorer. Trenutno aktuelna verzija je Total Commander 8.51a i ima podršku za 32-bitne i za 64-bitne operativne sisteme.

Total Commander tretira arhive (ZIP, RAR, ARJ, UC2, ACE itd) kao poddirektorijume, a poseduje i integrisan ZIP arhiver. Pored toga, za Total Commander postoji ogromna baza besplatnih dodataka, koji proširuju njegove mogućnosti, a koji su dostupni preko zvaničnog sajta - http://www.ghisler.com.

Neke od mogučnost Total Commander-a su:

  • Dva prozora sa pregledom datoteka
  • Višejezična podrška Naprednu funkciju za pretragu datoteka
  • Moćan alat za poređenje i sinhronizaciju datoteka i direktorijuma
  • Brz pregled slika u okviru jednog od prozora
  • Podrška za ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE arhive
  • Ugrađen FTP klijent sa FXP i HTTP proxy podrškom
  • Alat za preimenovanje velikog broja datoteka
  • Mogućnost dodavanja tabova, podešavanje načina prikaza sadržaja direktorijuma
    veliki izbor dodataka